~~~ 2 december 2023 ~~~

cadeautips voor december

zie “publicaties”

NIEUW:


-het onderdeel “Sinterklaasaankopen” is uitgebreid, zie de rubriek “Tradities”-
-het gebruik van speculaas is toegevoegd bij het onderdeel “lekkernijen” in de rubriek”Tradities”-
-de tekst over “Zwarte Piet in de ban” is uitgebreid, zie de rubriek “Tradities” bij het onderdeel “metgezellen”-
-in de rubriek “Bari” is het onderdeel “festiviteiten 9 mei” verder uitgewerkt-
-beeltenis van de heilige Nicolaas is gerestaureerd, zie de rubriek “Landen”, het onderdeel Nederland, Valkenburg aan de Geul-
-in de rubriek “Leven” is het onderdeel “baby” meer uitgewerkt met wonderbaarlijke voorvallen-
Andere bijdragen zijn in voorbereiding.

NN

WELKOM

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom bij “sint-nicolaas.eu”, de bron voor allerlei informatie over het leven, legenden, Bari, landen, tradities en publicaties over Sint-Nicolaas. Deze ontmoetingsplaats is er voor u, als belangstellende voor Sint-Nicolaas, om te lezen wat ik met u wil delen.

De aanleiding voor mijn passie voor de Heilige Nicolaas komt door mijn opvoeding, want door mijn vader en moeder heb ik de liefde gekregen voor de Sint. Van jongs af aan geloof ik in Sint-Nicolaas en naarmate ik ouder mocht worden, is het geloof in hem toegenomen en bijgevolg heb ik veel devotie voor de Heilige Nicolaas. Jarenlang heeft mijn vader Sint-Nicolaas effectief geholpen en dat heeft op mij een enorme indruk gemaakt. Deze ervaringen koester ik en worden uitgedragen in mijn teksten.

Vanaf 9 mei 2021 is “sint-nicolaas.eu” voor u opengesteld. Immers, op 9 mei wordt jaarlijks herdacht dat de Heilige Nicolaas is overgebracht van Myra naar Bari in het zuiden van Italië.

Dagelijks wordt gewerkt om uw verblijf bij Sint-Nicolaas te verrassen met wetenswaardigheden over de wereldbekende Heilige Nicolaas. Elke dag werk ik verder aan het vervolledigen van dit medium en dat met de wetenschap dat dit medium over Sint-Nicolaas nooit af is, maar wel steeds meer wordt verrijkt. Hier terugkomen voor een bezoek is dan ontdekken wat er aan bijdragen is bijgekomen.

De geplaatste foto’s zijn gemaakt door Willy Vugts en mij, tenzij anders is aangegeven. Jos Daems dank ik voor zijn adviezen en het toestaan van door hem gemaakte foto’s te plaatsen.

voordracht in 2023

Over Sint-Nicolaas heb ik boeken en artikelen geschreven. Ook geef ik lezingen en voordrachten over hem. Vergoedingen voor lezingen en voordrachten gaan, evenals de opbrengsten van boekenverkopen, integraal naar KiKa, Kinderen Kankervrij. Voor meer informatie stuurt u naar janvanwijk1010@gmail.com een mail.

Ik wens u een bijzonder aangenaam bezoek aan Sint-Nicolaas.

Jan van Wijk

~~~

Voor meer info over Sint-Nicolaas in de praktijk is op www.atsevents.nl meer te vinden.

~~~

andere media van Jan van Wijk op het internet:

www.mariakamer.nl
www.woordliefde.nl

~~~

Tip: Sinterklaas in de praktijk: www.atsevents.nl

~~~