Italië

In Italië is er veel van de Heilige Nicolaas te zien en bewonderen. In deze rubriek is een selectie gemaakt van bijzondere afbeeldingen, verhalen en vieringen van Sint-Nicolaas.

Deze rubriek breidt zich verder uit.

De plaatsen in deze rubriek zijn alfabetisch gerangschikt, namelijk:

-Bari
-Brindisi
-Treviso

~~~

BARI

In een aparte rubriek van sint-nicolaas.eu komt Bari, de stad van Sint-Nicolaas in Italië, uitgebreid aan bod.

Geplaatst 9 mei 2021

~~~

BRINDISI

In het historische centrum van het Zuid-Italiaanse Brindisi staat aan de Piazza di San Giovanni, op nummer 5, de Tempio di San Giovanni al Sepolcro (Tempel van de Heilige Johannes van het Graf). Deze kerk wordt ook genoemd “Chiesa del Santo Sepolcro”, ofwel “Kerk van het Heilig Graf”. Het is een godshuis met de vorm van een rotonde en is geïnspireerd door de “Rotonde van Anastasis” (Rotonde van de Opstanding). Dit cirkelvormige gebouw heeft de vorm van de kerk, die in de middeleeuwen is gebouwd rond het Heilig Graf in Jerusalem en door kruisvaarders is beschermd.

kerk van het Heilig Graf in Brindisi

De kerk dateert uit de 11e eeuw, het Normandische tijdperk, en Brindisi behoorde toen tot de heersende Noormannen. In de 12e en 13e eeuw heeft de kerk toebehoord aan de kanunniken van het Heilig Graf. Een kanunnik is een eretitel voor een geestelijke, die lid is van een eigen gemeenschap (kapittel). Paus Honorius III (1216-1227), de geboren Italiaan Cencio Savelli (1160-1227), had deze kerk onder bescherming. De huidige naam van de kerk is ontstaan in 1489 door Paus Innocentius VIII (1484-1492), geboren in Italië met de naam Giovanni Battista Cibo (1432-1492). Deze paus verklaarde de kerk als eigendom van de Orde van het Ziekenhuis van San Giovanni in Jerusalem en Rhodos.

fresco’s in Brindisi
fresco’s in Brindisi

In de kerk zijn oude fresco’s te zien. Het Italiaanse woord “fresco” is de naam van een schilderwijze met waterverf op een muur, pilaar of plafond, waarvan de ondergrond uit vochtige kalk bestaat. Na droging van schildering en ondergrond vormen deze twee componenten één geheel.

fresco’s in Brindisi

Door een aardbeving in 1761 hebben kerk en fresco’s veel schade opgelopen. De overblijfselen van de fresco’s uit de periode rond 1400 laten onder meer zien Maria, Christus en Nicolaas. De Heilige Nicolaas is op twee, beschadigde fresco’s zichtbaar. Dat Nicolaas hier is verbeeld, komt door de vermaardheid van de heilige in dit deel van Italië.

Geplaatst: 4 november 2021

~~~

TREVISO
gevelbeeld van Sint-Nicolaas van de Sint-Nicolaaskerk te Treviso (Italië)

De bouw van de dominicaanse Sint-Nicolaaskerk in Treviso begint in 1303 en is in 1389 nagenoeg voltooid. De kerk is gebouwd met hout en stenen. Het is een voorbeeld van Italiaanse gotiek uit de middeleeuwen. Het is een groot gebouw en het middenschip is 33 m hoog. Twaalf hoge kolommen ondersteunen de gewelven.

Aan de buitenmuur van de kerk is een groot kunstwerk bevestigd van de Heilige Nicolaas met drie kinderen in de tobbe.

Aan de binnenmuren zijn vele fresco’s te zien, waaronder een van de Heilige Nicolaas met in de rechterhand de staf en in de linkerhand 3 gouden ballen. De vele fresco’s zijn gemaakt door onder meer Tomaso da Modena (±1325-±1379), Giovanni Girolamo Salvoldo (1480-1540), Lorenzo Lotto (1480-1556) en Francesco Basseno (1549-1592).

fresco van Sint-Nicolaas uit de 15e eeuw in de Sint-Nicolaaskerk te Treviso (Italië) en is in 2022 gerestaureerd door G.M. Botter
hoogaltaar in de Sint-Nicolaaskerk in Treviso (Italië) met onder meer Nicolaas (tweede van links), Dominicus, Thomas van Aquino en Maria met Kind

Het kunstwerk van het hoogaltaar toont in het midden Maria met Kind en daaronder onder meer de heiligen Dominicus, Thomas van Aquino en Nicolaas, als tweede van links. Marco Pensaben (1486-1530) is met het kunstwerk begonnen en Giovanni Girolamo Salvoldo (1480-1540) heeft het afgemaakt in 1520.

In het aangrenzende klooster wonen dominicanen.

Het adres van de Sint-Nicolaskerk (Chiesa di San Nicolò) is Via San Nicolò 50, Treviso.

Geplaatst: 27 mei 2023

~~~